Icon eng Icon vi
icon hotline Hotline: 043.972.5020

list

Triển Lãm Giáo Dục Canada Mùa Xuân 2017

Triển Lãm Giáo Dục Canada Mùa Xuân 2017
06/02/2017 10:45:57 AM

Triển Lãm Giáo Dục Canada Mùa Xuân 2016

Triển Lãm Giáo Dục Canada Mùa Xuân 2016
25/11/2015 15:51:11 PM

UCAM VÀ chính sách đặc biệt dành cho sinh viên Việt Nam năm 2015

UCAM VÀ chính sách đặc biệt dành cho sinh viên Việt Nam năm 2015
11/11/2015 14:14:43 PM

Nhằm thúc phát triển ngôn ngữ; văn hóa và giáo dục Tây Ban Nha; các trường ĐH TBN nói chung đang quan tâm đến một khu vực kinh tế năng động và mới nổi như Châu Á trong đó có Trung Quốc, Philippine, Sinagpore, Indonesia, Malaysia, và Việt Nam. 

Ngày hội du học thành phố Victoria, Canada

Ngày hội du học thành phố Victoria, Canada
10/11/2015 13:42:49 PM

'Ngày hội du học Victoria - thành phố ấm áp nhất Canada' mang tới cơ hội đối thoại trực tiếp với đại diện các trường có nền giáo dục nổi bật tại thành phố Victoria, Canada và chương trình học bổng lên tới 170 triệu đồng.

Các đối tác