Icon eng Icon vi
icon hotline Hotline: 043.972.5020

list

Học Bổng Từ Tập Đoàn Giáo Dục Study Group (2019)

Học Bổng 2019

Chương trình Phổ thông Trung học tại Taylors College Sydney

 

 

 ===> Học bổng trị giá  $2,500 hoặc $5,000 với điều kiện:

 • Điểm TB trong 2 năm học vừa qua > 8.0 (Toán, Lý, Hóa > 8.0)
 • Phỏng vấn với Đại diện Trường bằng tiếng Anh
 • Số lượng có giới hạn.

Các chương trình Dự bị Đại học và Diploma

(Australian National University, The University of Sydney, The University of Western Austrlia, Flinder University)

 

 

===> Học bổng trị giá  $2,500 hoặc $5,000 với điều kiện:

 • Điểm TB trong 2 năm học vừa qua > 8.0 (Toán, Lý, Hóa > 8.0)
 • Phỏng vấn với Đại diện Trường bằng tiếng Anh
 • Số lượng có giới hạn.

 

 

Chương trình Dự bị Đại học Auckland

 

 

 

 

 

===> Học bổng trị giá  NZ$2500 hoặc 5000 với điều kiện:

 • Điểm TB trong 2 năm học vừa qua > 8.0 (Toán, Lý, Hóa > 8.0)
 • Phỏng vấn với Đại diện Trường bằng tiếng Anh
 • Số lượng có giới hạn.

 

 

Chương trình Cử nhân và Thạc sỹ tại

Charles Sturt University Study Centres

Brisbane, Sydney & Melbourne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===> Học bổng trị giá $2,000 - $4,000 với điều kiện:

 • Đối với các khóa học Cử nhân: Điểm TB 3 năm THPT > 8.0 (Toán, Lý, Hóa > 8.0)
 • Đối với các khóa học Thạc sĩ: Điểm TB toàn chương trình Cử nhân > 7.5 (ĐH Công Lập) & > 8.0 (ĐH Bán Công & Dân Lập)

Lưu ý:

 • CSU đánh giá bảng điểm từng trường hợp. Chỉ phỏng vấn nếu cần
 • Không giảm trừ trực tiếp trên thư mời. Sau khi học sinh đóng học phí đầy đủ, trường sẽ hoàn lại số tiền này vào tài khoản cho học sinh tại Úc
 • Số lượng có giới hạn

 

Các đối tác