Icon eng Icon vi
icon hotline Hotline: 043.972.5020

list

Học Bổng Trường Curtin Singapore

HỌC BỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CURTIN - SINGAPORE CAMPUS

Hiện tại, trường Curtin Singapore đang offer 2 loại học bổng cho sinh viên đăng ký cho kỳ tháng 11/2018 và 2/2019 như sau:

1.  Học bổng khuyến học - Merit scholarship

Dành cho toàn bộ các sinh viên đăng ký vào thẳng khóa học chính tại trường Curtin Singapore (Diploma stage 1&2, Bachelor & Master). Để apply học bổng này, sinh viên sẽ không cần tham dự test/phỏng vấn và sẽ được xét ngay sau khi nộp hồ sơ vào trường.

2. Học bổng tài năng - Academic excellence scholarship

Dành cho những sinh viên vào thẳng chương trình Cử nhân Thương mại tại trường Curtin Singapore (Bachelor of Commerce) và hoàn thành 8 môn học đầu tiên. Để nhận được học bổng này, sinh viên sẽ cần có thành tích học tập xuất sắc và nổi bật. Cơ hội sẽ nhận được học bổng trị giá 25%.

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ VP Du Học INNED.

 

Bài viết khác

Các đối tác