Icon eng Icon vi
icon hotline Hotline: 043.972.5020

list

Học Bổng Navitas USA 2016

Chương trình học bổng của tập đoàn giáo dục Navitas cho các trương liên kết tại Mỹ năm 2016

Navitas là một tập đoàn giáo dục lớn trên toàn cầu luôn cung cấp cho các du học sinh những chương trình du học đa dạng phù hợp với trình độ và nguyện vọng của từng cá nhân học viên. Bên canh đó, Navitas mỗi năm luôn dành cho các sinh viên suất sắc những học bổng có giá trị cao như một động lực thể các sinh viên phấn đấu. 

Hiện tại, Navitas đang dành những suât học bổng giá trị cho thị trường Mỹ tại các trường như: Florida Atlantic University, University New Hampshire, Umass Lowel & Dartmouth, Western Kentucky University. Cụ thể như sau:

Tại trường Đại Học Florida Atlantic: Học sinh sẽ nhận được học bổng 10% của học phí năm đầu với yêu cầu:

- Học sinh đạt GPA3.0 (Điểm TB: 7.5)

- Trình độ tiếng Anh đạt: IELTS5.5 hoặc TOEFL 70

Tại trường Đại Học New Hampshire: Học sinh sẽ nhận được nhiều mức học bổng khác nh

au tùy thuộc và khả năng của từng cá nhân:

> Mức học bổng $10,000 nếu học sinh đạt các yêu cầu: Điểm tổng kết lớp 12 ít nhất trên 8.75

 (GPA3.5), IELTS6.0 hoặc TOEFL 80, vượt qua bài phỏng vấn của đại diện trường, gửi thư trình bày mục đích khóa học

> Mức học bổng $5,000 nếu học sinh đạt các yêu cầu: Điểm tổng kết lớp 12 ít nhất trên 7.5 (GPA3.0), IELTS5.5 hoặc TOEFL 70, vượt qua bài phỏng vấn của đại diện trường.

> Mực học bổng 10% học phí (UTP2 - $2,665) nếu học sinh có: Điểm tổng kết lớp 12 ít nhất trên 6.0, IETLS5.5 hoặc TOEFL 70, Đóng tiền đặt cọc cho khóa học sớm.

Tại trường Đại Học Massachusetts phân viện Lowel & Dartmouth: Học sinh sẽ nhận được học bổng trị giá $12,000/4 năm học nếu học sinh đạt các yêu cầu sau: Đăng ký phỏng vấn để nhận học bổng $3,000 cho năm đầu tiên. Nếu học sinh duy trì được GPA trên 3.0 sẽ tiếp tục được nhận học bổng $9,000 cho 3 năm còn lại.

Tại trường Đại Học Western Kentucky: Học sinh sẽ nhận được học bổng trị giá $5,400/3 kỳ học nếu học sinh kết thúc kỳ 1 của PMP với GPA3.0 trở lên sẽ được nhận học bổng lên tới $1,800/kỳ cho 3 kỳ tiếp theo của chương trình Master.

 

Các đối tác